skip to Main Content

Строително-монтажни работи на ул. „Еньо Вълчев“ за периода 09 – 22 октомври

Във връзка със строителството  на „Сградно канализационно отклонение (СКО) за отводняване на жилищна сграда в УПИ І-5444, кв. 13, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, в рамките на 5 (пет) дни за периода от 09.10.2023 г. до 22.10.2023 г. ще бъдат извършвани изкопни и строително-монтажни работи на ул. „Еньо Вълчев“ пред лицето на УПИ І-5444, кв. 13. (в отсечката между ул. „Проф. Кирил Попов“ и ул. „Проф. д-р Боян Боянов“.

Възложител: „Софийска вода“ АД

Back To Top