skip to Main Content

Строително-монтажни работи на ул. „Маричини езера“ на 18.10.2022 г.

Във връзка с извършване на строително-монтажни работи на строеж: „Външно електрозахранване на сграда в УПИ ІV-6219, 6220, кв. 28, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, на 18.10.2022 г. ще се извърши прокопаване през пътното платно на ул. „Маричини езера“ срещу сградата на №12. Пресичането през пътното платно ще се извърши поетапно без затваряне на участъка за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.

Изпълнител на строително-монтажните работи: „Футура Системс“ АД.

Back To Top