skip to Main Content

Строително-монтажни работи на част от тротоарите на ул. „Акад. Борис Стефанов“ и ул. „Атанас Иширков“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на общежитие с магазини на партера, подземен паркинг и помещение за трафопост в УПИ ІІ-5051, ПИ 68134.1605.5051, кв. 272, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, за периода от 29.03.2022 г. до 18.04.2022 г. ще се извършват строително-монтажни работи по източния тротоар на №33 на ул. „Акад. Борис Стефанов“ и по южния тротоар на ул. „Атанас Иширков“ в участъка между ул. „Акад. Борис Стефанов“ и ул. „Проф. Константин Кацаров“.

Back To Top