skip to Main Content

Строително-монтажни работи по източния тротоар на бул. „Св. Климент Охридски“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на многофункционална сграда в УПИ V-1240, кв. 123а, м. „Малинова долина – изток“, СО-район Студентски“, гр. София, за периода от 15.07.2022 г. до 23.08.2022 г. ще се извършват строително-монтажни работи по трасето на източния тротоар на бул. „Св. Климент Охридски“ от №105д (захранваната новострояща се сграда) до № 129 и пресичане през пътното платно на булевард „Св. Климент Охридски“ срещу №148.

Пресичането през пътното платно ще се извърши поетапно от 18.07.2022 г. до 21.07.2022 г.

Участъкът няма да се затваря за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.  

Back To Top