skip to Main Content

Строително-монтажни работи по източния тротоар на безименна улица преди кръстовището с ул. „Атанас Иширков“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на общежитие в УПИ І-5419, 5420, кв. 120Б, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 25.05.2022 г. до 15.06.2022 г. ще се извършват строително-монтажни работи по източния тротоар на безименна улица преди кръстовището с ул. „Атанас Иширков“ пред новостроящата се сграда в УПИ І-5419, 5420, кв. 120Б, м. „Студентски град“, СО-район Студентски“.

Улицата няма да се затваря за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.  

Back To Top