skip to Main Content

Строително-монтажни работи по пътното платно на ул. „Стоян Камбарев“ от 19 до 29 юни 2023 г.

Във връзка със строителството на: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с надземни, подземни паркоместа и трафопост“ в, УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 19.06.2023 г. до 29.06.2023 г. ще бъдат извършвани строително-монтажни работи по пътното платно на ул. „Стоян Камбарев“  в участъка пред описания поземлен имот.

По време на строителството транспортно обслужване на сградите с адреси: ул. „Стоян Кабарев“ №3, №5, №6 и №7 ще се осъществява по безименна та улица, излизаща на ул. „Проф. Христо Данов“. 

Възложител: „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

Изпълнител: „КАЛОРИЯ ВАК“ ООД

Back To Top