skip to Main Content

Строително-монтажни работи по пътното платно на ул. „Акад. Борис Стефанов“

Във връзка със строителството на: „Топлопровод и абонатна станция  за жилищна сграда“ в, УПИ ІV-1370, 1369,  кв. 8, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 03.05.2023 г. до 18.05.2023 г. ще бъдат извършвани строително-монтажни работи по пътното платно на ул. „Акад. Борис Стефанов“ в участъка между ул. „Проф. Крикор Азарян“ и ул. „Тодор Йончев“.

 

Възложител: „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

Изпълнител: „КАЛОРИЯ ВАК“ ООД

Back To Top