skip to Main Content

Строително-монтажни работи по трасето в източния тротоар на ул. “Йордан Стратиев“ 

Във връзка със строителството на външно електрозахранване с кабелни линии СрН 20 kV за нов трафопост в УПИ І-1285, 2763, 2764,  кв. 123, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“, гр. София, за периода от 10.05.2023 г. до 21.06.2023 г. на територията на СО-район „Студентски“, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, и 6-а част“ ще бъдат  извършвани строително-монтажни работи по трасето в източния тротоар на ул. “Йордан Стратиев“  в участъка от №2, секции А; Б; В и Г до кръстовището с безименната улица и по северния тротоар на безименната улица  в участъка от кръстовището с бул. „Симеоновско шосе“ до къстовището  с ул. „Йордан Стратиев“.

На територията на СО-район „Студентски“ изкопни работи са предвидени на североизточния тротоар при кръстовището бул. „Симеоновско шосе“ с  безименната улица на дати 24.05.2023 г. и 25.05.2023 г. Възстановяване на засегнатите настилки ще се извършват поетапно на отделни участъци до 14.06.2023 г.

Възложител: „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД

Изпълнител: „ВАК-02“ ООД

Back To Top