skip to Main Content

Строително-монтажни работи по трасето на обект в кв. 55 в „Малинова долина“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1 kV за две жилищни сгради с подземен паркинг в ПИ 68134.1609.1689, УПИ ХІ-1689, кв. 55, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, от 31.07.2023 г. до 18.08.2023 г. ще се извършват изкопни, строително-монтажни и възстановителни работи по трасето на обекта.
На дати 05.08.2023 г. и 06.08.2023 г. без да се затваря за движение ще се извърши пресичане през пътното платно на ул. „Тодор Недков“ при кръстовището с ул. „Мирела Френи“.

Изпълнител: „ЕЛАМ-94“ ООД

Back To Top