skip to Main Content

Строително-монтажни работи по трасето от трафопост до бл. 55 до новата сграда на ъгъла на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и ул. „Проф. д-р Боян Боянов“.

Във връзка с изграждане на обект: „Външно електрозахранване на смесена сграда с магазини и офиси“, за периода от 03.06.2024 г. до 15.06.2024 г. ще бъдат извършвани строително-монтажни работи по трасето на обекта от трафопоста до бл. 55 (супермаркет „Рекорд“ на ул. „Проф. д-р Иван Странски“) до новата сграда на ъгъла на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и ул. „Проф. д-р Боян Боянов“.

Участъкът няма да се затваря за преминаване на пешеходци и моторни превозни средства.

 

Възложител: „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД

Строител: „ВАК – 02“ ООД

Back To Top