skip to Main Content

Строително-монтажни работи по ул. „Арх. Виктория Ангелова Винарова“

Във връзка със строителството на: „Топлопровод и абонатна станция  за жилищна сграда“ в УПИ VІ-6035, кв. 43Б, м. „Младост 1“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 11.09.2023 г. до 19.09.2023 г. ще бъдат  извършвани строително-монтажни работи по ул. „Арх. Виктория Ангелова Винарова“ в участъка между новостроящата се сграда и сградата на Английска гимназия „Проф. Иван Апостолов“.

Възложител: „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

Изпълнител: „КМС“ ЕАД

Back To Top