skip to Main Content

Строително-монтажни работи по ул. „Едуард Генов“ и ул. „Проф. Кирил Попов“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване на Жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ Х-5605,  кв. 19, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 08.12.2023 г. до 19.12.2023 г. ще се извършват изкопни, строително-монтажни и възстановителни работи, както следва:

І-ви етап – по северния тротоар на ул. „Едуард Генов“ от съществуващ трафопост  на №3 в източна посока до №11. 

ІІ-ри етап – пресичане през улично трасе на ул. „Проф. Кирил Попов“.

ІІІ-ти етап – по трасето на източния тротоар на ул. „Проф. Кирил Попов“ в северна посока до захранваната сграда в УПИ Х-5605,  кв. 19, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“.

По време на строителството ул. „Едуард Генов“ и ул. „Проф. Кирил Попов“ няма да се затварят за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.

Изпълнител: „ВАК-02“ ООД

Back To Top