skip to Main Content

Строително-монтажни работи по ул. „Проф. Крикор Азарян“ и ул. „Проф. д-р Боян Боянов“

Във връзка с изпълнение на обект: „Изграждане на пътна връзка между кв. „Малинова долина“ и кв. „Студентски град“, част „Улична канализация“ по ул. „Проф. Крикор Азарян“ от О.Т.31 – кръстовището на ул. „3-та“ и ул. „Проф. Крикор Азарян“ до О.Т.36 – кръстовището на ул. „Проф. Крикор Азарян“ и ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ и в южна посока по ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ О.Т.56, О.Т.51, О.Т.41, О.Т.66, О.Т.41А, О.Т.41Б, О.Т.82, О.Т.81А до О.Т.81 – кръстофището с ул. „Едуард Генов“, район „Студентски, гр. София, за периода от 11.04.2022 г. до 11.07.2022 г. (92 календарни дни), в описаните участъци ще се извършват изкопни и строително-монтажни работи.

Изпълнител: ЕТ„ЙОНИ ДМ – Йонко Стоилов“.

Back To Top