skip to Main Content

Строително-монтажни работи по ул. „Проф. Кирил Попов“ за периода от 06.02.2023 г. до 06.04.2023 г.

Поради възникнали технически проблеми при подготовката на строителството на „Топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда на адрес: ул. „Проф. Кирил Попов“ №23, УПИ І-1370, 1369,  кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, строителните дейности ще започнат на 06.02.2023 г. и ще приключат на 06.04.2023 г. Строителството ще се извърши на три етапа, както следва:

  1. От 06.02.2023 г. до 07.03.2023 г. по източното пътно платно на ул. „Проф. Кирил Попов“ (от страната към м. „Студентски град) от №18, вх. А до №20.
  2. От 08.03.2023 г. до 22.03.2023 г. по подхода към студентско общежитие бл. 42А (между сградите на ул. „Проф. Кирил Попов“ №16, вх. В и №18, вх. А).
  3. От 23.03.2023 г. до 06.04.2023 г. пресичане през двете пътни платна на улица „Проф. Кирил Попов“ срещу №23.

 

Възложител: „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

Изпълнител: „Монтажи КО“ ЕООД

Back To Top