skip to Main Content

Строително-монтажни работи по ул. „Преславска планина“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. за „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ХІІ-204,  кв. 15, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 20.09.2023 г. до 27.09.2023 г. ще се извършват изкопни, строително-монтажни и възстановителни работи по трасето на кабелите по ул. „Преславска планина“.

Пресичането през пътното платно на ул. „Преславска планина“ срещу захранваната сграда ще се извърши на дати 25.09.2023 г. и на 27.09.2023 г. без да се спира преминаването на моторни превозни средства и пешеходци.

Строител: „ВАК – 02“ ООД

Back To Top