skip to Main Content

Строително-монтажни работи по ул. „Проф. Георги Златарски“ 

Във връзка със строителството на обекти: „Външно електрозахранване на жилищна сграда с подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ХІV-599, 600, кв. 11, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 18.10.2023 г. до 15.11.2023 г. ще бъдат извършвани строително-монтажни работи по ул. „Проф. Георги Златарски“  в участъка от новостроящата се сграда на № 36 до кръстовището с ул. „Иван Славейков“.

Изкопни работи на строежа ще се извършват поетапно без затваряне на пътните платна на ул. „Проф. Георги Златарски“  и  ул. „Иван Славейков“.

 

Възложител: „АКМИ ВИТОША“ ООД

Back To Top