skip to Main Content

Строително-монтажни работи по ул. „Проф. Кирил Попов“ за периода от 30.01.2023 г. до 30.03.2023 г.

Във връзка със строителството на: „Топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда“ на адрес: ул. „Проф. Кирил Попов“ №23, УПИ І-1370, 1369, кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 30.01.2023 г. до 30.03.2023 г. ще бъдат извършвани строително-монтажни работи по ул. „Проф. Кирил Попов“ и подхода към студентско общежитие бл. 42А, както следва:

1. От 30.01.2023 г. до 28.02.2023 г. по източното пътно платно на ул. „Проф. Кирил Попов“ (от страната към м. „Студентски град) от №18, вх. А до №20.
2. От 01.03.2023 г. до 15.03.2023 г. по подхода към студентско общежитие бл. 42А (между сградите на ул. „Проф. Кирил Попов“ №16, вх. В и №18, вх. А).
3. От 16.03.2023 г. до 30.03.2023 г. пресичане през двете пътни платна на улица „Проф. Кирил Попов“ срещу №23.

Възложител: „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД
Изпълнител: „Монтажи КО“ ЕООД

Back To Top