skip to Main Content

Строително-монтажни работи по част от уличната мрежа в „Малинова долина“ от 10 юли до 20 август

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по опис на територията на ж. к. „Малинова долина“, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, от 10.07.2024 г. до 20.08.2024 г. ще се извършват строително-монтажни работи в участъци от следните улици:

 1. Ул. „Едуард Генов“- от къстовището с ул. „Проф. Живко Сталев“ до кръстовището с ул. „Никола Станчев“ – от 10.07.2024 г.
 2. Ул. „Никола Станчев“ – от кръстовището с ул. „Едуард Генов“ в югозаподна посока до сградата на №34 – от 14.07.2024 г.
 3. Безименна улица – от кръстовището с ул. „Проф. д-р Иван Странски“ при О.Т. 13 в южна посока до новата сграда в УПИ II-6067, кв. 54 – от 15.07.2024 г.
 4. Ул. „Акад. Борис Стефанов“ – от кръстовището с ул. „Едуард Генов“ в североизточна посока до новата сграда в УПИ ІІІ-3441, кв. 18 (преди кръстовището с ул. „Еньо Вълчев“) и по ул. „Едуард Генов“ в югоизточна посока до УПИ ІІІ-5608, кв. 17 – от 16.07.2024 г.
 5. Ул. „Еньо Вълчев“ – от кръстовището с бул. „Симеоновско шосе“ в източна посока до УПИ ХІХ-5607, кв. 20 (газопровода и отклоненията към имотите ще се изпълняват чрез хоризонтални сондажи) – от 22.07.2024 г.
 6. Ул. „Едуард Генов“ – от кръстовището с безименна улица при О.Т.73 в източна посока до кръстовището с ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ – от 24.07.2024 г.
 7. Ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ от кръстовището с ул. „Едуард Генов“ в северна посока до кръстовището с ул. „Тодор Йончев“ – от 25.07.2024 г.
 8. Ул. „Еньо Вълчев“ от кръстовището с ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ в западна посока до сградата в УПИ І-3440, кв. 19 (преди кръстовището с ул. „Проф. Кирил Попов“) – от 26.07.2024 г.
 9. Ул. „Еньо Вълчев“ от кръстовището с ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ в източна посока до УПИ ІІІ-5600, кв. 18 – от 28.07.2024 г.
 10. Ул. „Проф. Кирил Попов“ от кръстовището с ул. „Тодор Йончев“ в южна посока до УПИ VІІІ-1113, кв. 20 (преди кръстовището с ул. „Едуард Генов“ – от 29.07.2024 г.
 11. Ул. „Еньо Вълчев“ от кръстовището при О.Т.45 с безименна улица в източна посока до кръстовището с ул. „Проф. Кирил Попов“ – от 04.08.2024 г.
 12. Ул. „Тодор Йончев“ от кръстовището с ул. „Проф. Живко Сталев“ в югоизточна посока до кръстовището с ул. „Мирела Френи“ – от 06.08.2024 г.
 13. Ул. „Мирела Френи“ от кръстовището с ул. „Проф. Кирил Попов“ в югозападна посока до УПИ VІ-3434, кв. 51 – от 08.08.2024 г.
 14. Ул. „Мирела Френи“ от кръстовището с ул. „Проф. Кирил Попов“ в североизточна посока до УПИ Х-3557, кв. 51 – от 09.08.2024 г.

 

Засегнатите пътни настилки ще бъдат възстановени до 20.08.2024 г.

По време на строителството улиците няма да се затварят за преминаване на пешеходци.

Възложител на строежа: „Овергаз мрежи“ АД.

Back To Top