skip to Main Content

Строително-монтажни работи по част от трасетата на ул. “Перперикон“ и ул. „Маричини езера“

Във връзка със строителството  на уличен водопровод и уличен канал за водоснабдяване и отводняване на сграда в УПИ ХVІІ-1266, кв. 26, м. „Дървеница“, за периода от 27.11.2023 г. до 25.01.2024 г. ще се извършват изкопни и строително-монтажни работи по трасетата на следните улици:

По ул. “Перперикон“ от №9 в южна посока до края на улицата при О.Т.28ж.

По трасето на неизградена улица  от О.Т.28ж при предвиденото кръстовището с ул. „Перперикон“ в източна посока до О.Т.29в при предвиденото кръстовище с ул. „Маричини езера“.

По трасето на ул. „Маричини езера“ на участък с дължина 26 метра от О.Т.29в в северна посока до О.Т.29б. 

Изпълнител: „МИКО – Д“ ООД.

Back To Top