skip to Main Content

Строително-монтажни работи по югозападния тротоар на улица „Атанас Шопов“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на строеж в УПИ VІ-1125, кв. 106, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 20.06.2022 г. до 17.07.2022 г. ще се извършват строително-монтажни работи по югозападния тротоар на улица „Атанас Шопов“ пред лицето на УПИ V-1622, кв. 81 и по трасе за тротоар по безименна улица „О.Т.312-О.Т.313-О.Т.315-О.Т.330 до О.Т.337 пред югоизточното лице на УПИ VІ-1125, кв. 106, м. „Малинова долина“, СО-район „Студентски“.

Участъкът няма да се затваря за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.  

Изпълнител: „Футура Сиистемс“ АД.

Back To Top