skip to Main Content

Строително-монтажни работи по югоизточния тротоар на ул. „Проф. Христо Вакарелски“ от 10.04. до 28.04.2023 г.

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване на две жилищни сгради в УПИ ІV-631, кв. 4, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 10.04.2023 г. до 28.04.2023 г. ще бъдат  извършвани строително-монтажни работи по югоизточния тротоар на ул. „Проф. Христо Вакарелски“ в участъка пред №13 и пресичане през пътното платно пред вх. Б на №13.

Изкопни работи на строежа ще се извършват на отделни участъци без затваряне на ул. „Проф. Христо Вакарелски“  от дата 10.04.2023 г. до 28.04.2023 г.

Възложител: „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД

Строител: „ВАК-02“ ООД

Back To Top