skip to Main Content

Строително-монтажни работи по южния тротоар на ул. „Никола Станчев“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабелни линии Н.Н. 1kV за „Жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ ІІ-1780, 2792, кв. 59, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 28.09.2023 г. до 05.11.2023 г. ще се извършват изкопни, строително-монтажни и възстановителни работи по южния тротоар на ул. „Никола Станчев“ в участъка пред УПИ І-1789, кв. 59 (пред сградата на ул. „Никола Станчев“ №5).

По време на строителството участъкът няма да се затваря за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.

Изпълнител: „ЕЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ-ЕСМ“ ЕООД

 

 

 

Back To Top