skip to Main Content

Строително-монтажни работи по южния тротоар на бул. „Осми декември“

Във връзка с изграждане на външно електрозахранване с кабели НН 1 kV за „Преместваем обект в ПИ 4564, кв. 102, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 08.06.2023 г. до 23.06.2023 г. ще бъдат извършвани строително-монтажни работи по южния тротоар на бул. Осми декември“ в участъка между кръстовището с ул. „Акад. Стефан Младенов“ и кръстовището с ул. „Акад. Николай Стоянов“.

Възложител: „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД

Изпълнител: „ВАК-02“ ООД

Back To Top