skip to Main Content

Строително-ремонтни дейности на паркинга на ул. „Витали Таджер“ (бл. 7 и 8) налагат преместване на паркиралите автомобили

Във връзка с приключването на строителните дейности по изграждането на паркинг, находящ се на ул „Проф. Витали Таджер“ (при бл.7 и бл.8) в ж.к. „Студентски град“, на 20.10.2023 г. започва асфалтирането на обекта и полагането на хоризонтална маркировка за обособяване на паркоместата.

Предвижда се строително-ремонтните дейности да завършат до 2 /два/ дни, в зависимост от метеорологичните условия.

В периода на извършването е необходимо освобождаване на терена от наличието на паркирали МПС.

Back To Top