skip to Main Content

Строително-ремонтни дейности на пътната настилка на ул. „Проф. Атанас Иширков“ и ул. „Димитър Стефанов“

Във връзка с изпълнението на строително-ремонтни дейности на пътната настилка на ул. „Проф. Атанас Иширков“ и ул. „Димитър Стефанов“, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, ви уведомяваме, че същите ще бъдат с временни ограничения за преминаване на моторни превозни средства, за периода от 23.03. до 25.03.2024 г., но няма да се затварят за преминаване на пешеходци.

С цел безпрепятственото и бързо извършване на предвидените дейности, молим да не паркирате моторни превозни средства в обхвата на гореупоменатите и маркирани на приложената схема улици!

Предварително се извиняваме за причиненото временно неудобство!

 

Back To Top