skip to Main Content
Проект за ново общинско училище в Студентски град

Стъпка напред по пътя за ново училище за 573 ученици в „Студентски град“

Държавата предприе стъпка напред по пътя на проекта за ново училище в ж.к. „Студентски град“. Министерски съвет (МС) даде зелена светлина на решението на Столичен общински съвет (СОС) за придобиване собствеността на терен за училище в този столичен квартал. Съгласно решението, Столична община има срок от 5 г. да реализира възможността за изграждане и откриване на основно общинско училище.

С решението си МС прехвърля безвъзмездно имот на ул. „Д-р Йордан Йосифов“ в ж.к. „Студентски град“ на Столична община за изграждането на ново училище, за каквото има голяма нужда.

Имотът с площ от 4,6 дка е предназначен за изграждане на основно общинско училище и извършване на образователни дейности. Съгласно изработеното от район „Студентски“ задание за проектиране, капацитетът на училището следва да бъде за 573 ученици, разпределени в 24 паралелки. В рамките на целия имот се предвижда училищен двор, обезпечаващ дейности и мерки за благоустрояване и осигуряване на площадки за спортни игри на открито. Предвижда се изграждането на учебен корпус за учебно-възпитателна работа за учениците от различните етапи на обучение, както следва:

  • От първи до четвърти клас – по три паралелки на випуск, всяка паралелка по 22 ученици или общо 264 ученици в 12 паралелки;
  • От пети до седми клас – по три паралелки на випуск, всяка паралелка по 26 ученици или общо 234 ученици в 9 паралелки;
  • Подготвителни класове – три подготвителни класа, всеки по 25 ученици или общо 75 ученици в 3 паралелки;

В училищния двор се предвиждат, съгласно нормативните изисквания, поне следните елементи: Площадки и съоръжения за спорт на открито: футболно игрище с минимални размери 21 м / 42 м, смесени волейболни/баскетболни игрища 17 / 28 м, писта за дълго бягане, площи за тенис маси, фитнес на открито и др. съоръжения. Също така озеленени площи (мин. 20 на сто от площта на имота), алейна мрежа и кътове за отдих (площи за рекреация), които могат да се интегрират с озеленените площи, места за паркиране на МПС и велосипеди, ведно с площите за транспортно-комуникационно обезпечаване на сградата (обслужващи и противопожарни пътища, стопански двор и др.);

„Предстои започване на процедура по премахване на недовършения строеж от 80-те години за някогашната модна къща „Рила“, който в момента е върху имота“, обясни Петко Горанов – кмет на СО-район „Студентски“ – „Следва също да се възложат обществени поръчки за проектиране и изграждане на училището“. Обектът беше одобрен като предложение по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022“ със сумата от 5 000 000 лв., но не се реализира поради забавяне именно на това решение. Предстои разкриването на ново финансиране.

Съгласно решението на Министерски съвет, ако намерението за изграждане на учебно заведение не бъде реализирано в рамките на 5 г., Столична община е длъжна да върне собствеността върху имота на държавата.

Повече информация:

Решение 1064 от 22.12.2022 г. на Министерски съвет

Back To Top