skip to Main Content

Съобщение във връзка с предстоящо анкетно проучване в кв. „Мусагеница“

Уважаеми граждани на кв. „Мусагеница“,

Екипът на СО-район „Студентски“ беше информиран за организирането на успоредна анкета във връзка с предложението за проект за нова транспортна схема на квартала с обособяване на места за паркиране и предложение за въвеждане на зона за платено почасово паркиране „Зелена зона“.

В контекста на съобщението, публикувано от фейсбук профила на Народно читалище „Елин Пелин“, бихме искали да съобщим, че до районната администрация не е достигнала информация за проведено общо събрание в реда на чл. 47 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Не разполагаме с информация такова събрание да е излъчило инициативен комитет, който да проведе анкета и подписка в реда на закона.

Екипът на СО-район „Студентски“ уважава и насърчава местното самоуправление. Именно поради тази причина по време на представянето на идейния проект беше многократно предлагано живущите в кв. „Мусагеница“ да излъчат гражданска анкетна комисия, която да проведе гласуването. Това предложение не намери подкрепа и както районната администрация обяви предварително при липса на гражданска анкетна комисия допитването ще бъде проведено от служители на СО-район „Студентски“ при предварително обявения регламент.

Припомняме, че по време на обсъждането Марияна Давидова – член на настоятелството при Народно читалище „Елин Пелин“, изрази мнението, че провеждането на анкета е ненужно с мотив, че присъстващите на обсъждането отхвърлят предложението. Тогава кметът на СО-район „Студентски“ Петко Горанов обясни, че трябва да се проведе гласуване с висока представителност, в което да се вземе решение за бъдещето на този идеен проект, както повелява демократичното общество. Отново подчертаваме, че сформирането на гражданска анкетна комисия беше отказано от присъстващите. 

Екипът на СО-район „Студентски“ не заема позиция по предстоящата анкета, а предоставя възможност на всички граждани на кв. „Мусагеница“ да изразят мнението си със „За“ или „Против“, както изискват демократичните нрави в обществото ни.

Обратно на това информацията на Народно читалище „Елин Пелин“ съдържа текста „Бланките за допитването и подписката против Зелена зона вече са доставени в Читалището“. Подобно заемане на позиция от страна на организаторите на гражданско анкетиране прави същото несъстоятелно, а липсата на задължителните елементи на представителност го превръщат в невалидно.

Екипът на СО-район „Студентски“ не разбира непоследователната позиция на настоятелството при Народно читалище „Елин Пелин“ и ангажирането им с дейност, която не кореспондира с устава им.

Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление регламентира произвеждането на местна инициатива, за каквито постъпки от граждани в СО-район „Студентски“ няма подадена информация.

Екипът на СО-район „Студентски“ ще изпълни ангажимента си да проведе обявеното анкетно проучване с висока представителност в сроковете и условията, публикувани по-рано:

Анкетата ще се проведе в периода 17-31 октомври т. г. всеки делничен ден от 08:30 до 17:30 ч. в сградата на районната администрация. СО-район „Студентски“ ще търси мнение от гражданите на квартала по следните 2 въпроса:

  1. Подкрепяте ли предложението за въвеждане на „Зелена зона“ за почасово платено паркиране в кв. „Мусагеница“?
  2. Подкрепяте ли изграждането на многоетажни обществени паркинги на общински имоти в близост до метростанция „Г. М. Димитров“?

Резултатите от анкетата ще се считат за валидни, ако в нея вземат участие повече от 30% (около 2700 души) от всички адресно регистрирани. При по-ниска активност предложението за изменение на транспортната схема и въвеждане на „Зелена зона“ отпада. При мнозинство на гласовете „Не“ на въпрос 1 предложението за въвеждане на „Зелена зона“ също отпада и няма да се входира в Столичния общински съвет (СОС).

В анкетата може да участва всеки адресно регистриран жител на кв. „Мусагеница“, навършил 18 години към началната дата на провеждането й. В настоящия момент пълнолетните жители с адресна регистрация в квартала са приблизително 9000 души.

Адресно регистрираните след началото на кампанията и желаещи да участват в анкетата следва да заявяват своето желание с удостоверение за адресна регистрация, издадено от район „Студентски“, докато чакат издаване на новите си документи за самоличност.

Снимка: Булфото

Back To Top