skip to Main Content

Съобщение за извършване на СМР с непрекъснат цикъл

На 18.11.2022 г. от 10:00 ч. до 20:00 ч. на строителния обект до новото кръстовище с кръгово движение (КИ 68134.1603.955) кв. 9, м. “Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, ще се извършват бетонови работи с последващо циклене на бетон, което представлява непрекъсваем строителен процес.

Back To Top