skip to Main Content

Съобщение за извършване на СМР с непрекъснат цикъл

От 09:00 ч. на 28.10.2022 г. до 11:00 ч. на 29.10.2022 г. на обект „Жилищна сграда с подземни и надземни гаражи“ в УПИ VIII – 6266, кв. 28, м. “Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, ще се извършват бетонови работи с последващо циклене на бетон, което представлява непрекъсваем строителен процес.

Back To Top