skip to Main Content

Съобщение по пар. 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ за обявяване на проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ II-1860, кв. 123а и ИПУР, м. „Малинова долина-изток“

РСТ24-ГР94-2080-1
Back To Top