skip to Main Content

Строителни дейности по ул. „Едуард Генов“

Във връзка с изпълнението на строеж:  „Уличен водопровод Ø110 ПЕВП, кл. 102 по улица „О.Т.56-О.Т.64-О.Т.63-О.Т.62“ от съществуващ водопровод Ø110 ПЕВП (при О.Т.56) до О.Т.62. Уличен водопровод Ø110 ПЕВП, кл. 92 по улица „О.Т.62-О.Т.61-О.Т.60“ от водопровод Ø110 ПЕВП (О.Т.62) до СВО за водоснабдяване на УПИ VІІ, кв. 18, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, за периода от 01.02 2022 г. до 02.04.2022 г. ще бъдат извършвани строителни работи по ул. „Едуард Генов“ в участъка от О.Т.81а (кръстовището с ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ до О.Т. 85 и по трасе на улица от О.Т. 85 в източна посока до лице на УПИ VІІ-5600, 5061, кв. 18, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“.

По време на строителството ул. „Едуард Генов“ няма да се затваря за преминаване на моторни превозни средства.

Back To Top