skip to Main Content
СО-район "Студентски", обработка срещу кърлежи

Тече подготовката за обработка срещу кърлежи, комари и гризачи в Столична община

Започва подготовката за задължителната годишна обработка срещу насекоми, кърлежи и гризачи на територията на Столична община. В Контактния център на Столична община и до район „Студентски“ са изпратени сигнали от граждани за наличието на кърлежи.

👉 С писмо от зам.-кмета по зелена система, екология и земеползване на Столична община Надежда Бобчева се разпоредиха мерки за планиране на всички дейности по локализиране на всички рискови участъци (в това число и частни) за разпространение на насекоми и вредители и подготовка за тяхното третиране.

👉 Преди да започне пръскането срещу кърлежи и обработката срещу вредители, следва да се извършат дейности по коситба и кастрене, каквито вече започнаха на територията на СО-район „Студентски“.

⚠️ Докато се проведат организационните мероприятия по дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) призоваваме гражданите да използват репеленти при посещаване на зелените пространства. За стопаните на кучета призоваваме да подменят при нужда каишките им против кърлежи.

🔶 Предвидените обработки за 2024г., съобразени с предписанията на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) са:

🔸 двукратна обработка срещу ларви на комари – /ларвицидни/ през м. март-април, и април-май;

🔸 двукратна обработка срещу възрастни комари – /имагоцидна/ през юни-юли, август – септември;

🔸 двукратна обработка срещу кърлежи през м. март/април-май и август-септември;

🔸 еднократна обработка срещу бълхи през м. юни-юли;

🔸 двукратна обработка срещу гризачи през м. март-април и септември-октомври.

Back To Top