skip to Main Content

Товаро-разтоварни, изкопни и бетонови работи на обект в кв. 50 в „Студентски град“

Във връзка със строителството на: „Сграда със смесена функция, обществено обслужваща функция, магазини, ресторант, офиси, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в УПИ ІV-1357, 4347, ПИ с идентификатор 68134.1601.6124,  кв. 50, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, в работни дни за периода от 03.05.2024 г. до 30.08.2024 г.  от 08.00 ч. до 14.00 ч. на обекта ще се извършват товаро-разтоварни, изкопни и бетонови работи, доставки и разтоварване на строителни материали.

 

Възложител на строежа: „СОФАВТО“ ООД; „АТГ ПРОПЪРТИС“ ООД

Изпълнител на строежа: „АТГ ПРОПЪРТИС“ ООД

Back To Top