skip to Main Content

Товаро-разтоварни работи и архитектурно-строителни дейности на обекти в кв. 32 в „Малинова долина“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обекти: „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи и ограда“ в УПИ VІІ-2089 и „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ VІІІ-4233,  кв. 32, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, през периода от 03.06.2024 г. до 03.09.2024 г. в работни дни от 08.00 до 14.00 ч. и от 16.00 до 18.00 ще се извършват товаро-разтоварни работи и архитектурно-строителни дейности.

Възложител: „АЛПИН БИЛДИНГ“.

Back To Top