skip to Main Content

Чешма за водопой на кучета, паркова мебел и още в новия парк в кв. „Малинова долина“

Продължава изграждането на новия парк в кв. „Малинова долина“, разработен и иницииран от екипа на СО-район „Студентски“. Проектът е разделен на 4 етапа, като за всеки един от тях има отделен частен инвеститор. Цялостната разработка предвижда парк с площ от 9 000 кв. м с детски площадки за игра за три възрастови групи, алеи с паркова мебел, кучешка площадка, места за отдих, две чешми, едната от които е уникален елемент за София – чешма за водопой на кучета. Дейностите предвиждат засаждане на културни видове дървесна растителност и допълнително озеленяване.

„Изграждането се осъществява със средства на строителния бизнес, СО-район „Студентски“ не използва никакви бюджетни средства за този проект“, обясни кметът Петко Горанов.

Първият етап вече се изгради. Продължаващите летни горещини обаче създават трудности за новозасадените млади дървета, поради което звено „Зелена система“ при СО-район „Студентски“ предприе редовно ръчно поливане. Звеното ще продължи обгрижването и рекултивирането на почвата, докато насажденията развият силна коренова система и се получи стабилен тревен чим.

Продължават дейностите по етапи 2, 3 и 4 до пълното реализиране на проекта.

Back To Top