skip to Main Content

Шумни строителни работи на 8 ноември на обект в кв. 50 в „Студентски град“, бул. „Д-р Г. М. Димитров“

Във връзка с изпълнението на непрекъсваем строителен процес – изливане на бетон на обект: „Сграда с обществено-обслужващи функции, магазини, ресторант, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в УПИ ІV,  кв. 50, м. „Студентски град“, строежът в терена на „Софавто“ на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ пред бл. 6, на дата 08.11.2023 г. (сряда), от 08.00 часа до 20.00 ч. ще се извършват шумни строителни работи.

Back To Top