skip to Main Content

160 деца ще вземат участие в Детски лагер по изкуствата и спорта 2023 г.

160 деца ще вземат участие в Детски лагер по изуствата и спорта 2023 г. Te са на възраст от 9 до 12 години (родени през 2011 до 2014 г. включително).

Интересът към лагера тази година е изключително голям, като желаещите да се включат бяха близо 200. Затова беше разкрита допълнителна девета група, освен предвидените осем.

За лагера не бяха класирани децата, които са извън посочената възрастова група, както и тези, които нямат постоянен или настоящ адрес на територията на СО-район „Студентски“.

Лагерът започва в понеделник, 3 юли. Официалното откриване ще е в 9:00 ч. пред арката на Национална спортна академия „Васил Левски“. Организаторите от СО-район „Студентски“ и НСА са подготвили много изненади за участниците. Детски лагер по изкуствата и спорта се провежда за 19-и път със средства на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Участниците трябва да носят медицинска бележка от личен лекар и копие от застраховка за спортен лагер.

Списък на класирани ученици по входящ номер за Детски лагер по изкуствата и спорта 2023

Първа група – 166, 164, 169, 177, 178, 179, 180, 186, 187, 188, 163, 167, 168, 37, 39, 84

Втора група – 174, 175, 185, 4, 11, 14, 16, 17, 18, 23, 30, 31, 32, 51, 76, 79, 82, 85

Трета група – 40, 41, 43, 48, 54, 55, 60, 62, 68, 71, 72, 138, 147, 149, 151, 154, 5, 7, 12, 101

Четвърта група – 86, 113, 118, 120, 122, 136, 57, 63, 64, 69, 90, 93, 100, 103, 106, 108, 109, 115, 81

Пета група – 24, 29, 34, 47, 127, 131, 132, 135, 137, 141, 145, 150, 152, 156, 157, 158, 161, 183, 184, 189

Шеста група – 170, 171, 176, 192, 193, 165, 172, 173, 191, 8, 9, 25, 28, 33, 38, 46, 50, 53, 58

Седма група – 59, 65, 66, 67, 75, 80, 87, 88, 91, 94, 97, 114, 116, 123, 190, 104, 111

Осма група – 117, 119, 121, 126, 134, 140, 142, 143, 144, 155, 159, 160, 162, 49, 56

Девета група – 124, 129, 130, 133, 139, 181, 182, 2, 21, 22, 27, 35, 36, 45, 99, 102, 77

Програмата за първата седмица на лагера – 3-7 юли 2023 г., ВИЖТЕ ТУК

За контакти:

02/9622944 / 0898571959 – Ваня Николова

0886949429 – Елена Велева

Back To Top