skip to Main Content

Кампанията „Студентски чете“ продължава на 7 ноември в 8 СУ „Васил Левски“

Кампанията „Студентски чете“ на СО-район „Студентски“ и филиал „Студентски“ на Столична библиотека продължава. Инициативата е насочена към стимулиране на четенето сред младите хора и скъсяване на дистанцията между библиотеката и децата. Мисията на „мобилната библиотека“ е не само физически да доближи учениците до книгите, но и да ги ангажира в живота и динамиката на библиотеката като културна и духовна институция и да спомогне за формирането на култура на четене у подрастващите.

Първата спирка на Библиобусът ще бъде в 8 СУ „Васил Левски“. На 7 ноември (понеделник) от 12.30 ч. учениците ще имат възможност да се запознаят с богатия фонд от детска художествена и научно-популярна литература на български и чуждестранни автори, ще им бъдат издадени безплатни читателски карти и веднага ще могат да вземат своята любима книжка. Обиколката на мобилната библиотека ще продължи на 21 и 24 ноември, от 13.30 часа в 55 СУ „Петко Каравелов“.

Back To Top