skip to Main Content

20-ото юбилейно издание на Детски лагер по изкуствата и спорта ще се проведе през юли в НСА

От 1 до 12 юли 2024 г. ще се проведе 20-ото юбилейно издание на Детски лагер по изкуствата и спорта на територията на Национална спортна академия „Васил Левски“. 

По традиция заниманията ще са целодневни (всеки работен ден) – от 9:00 до 16:00 ч., и ще бъдат предназначени за деца на възраст от 9 до 12 години (родени в периода от 2012 г. до 2015 г. вкл.) с постоянен или настоящ адрес в СО-район „Студентски“.

Желаещите да се включат в безплатните занимания трябва да попълнят онлайн регистрационен формуляр, който ще е достъпен на сайта на района на 10 и 11 юни 2024 г.

В случай че кандидатите са повече от определената бройка участници (120), при извършване на класирането се прилагат следните критерии:

  • деца, които досега не са посещавали лагера;
  • деца, които са заявили продължителност на участие за целия период;
  • ученици в 8 СУ „Васил Левски“ и 55 СУ „Петко Каравелов“;
  • деца с адрес СО-район „Студентски“;

Групите ще бъдат обявени на 18 юни 2024 г. в сайта на СО-район „Студентски“.

Условия за участие:

  1. С пълния регламент за участие в лагера можете да се запознаете ТУК.
  2. Права и отговорности.
  3. Декларация за допълнително родителско съгласие.

Лагерът предоставя възможност на децата от СО-район „Студентски“ да практикуват безплатно разнообразни видове спорт, с основна цел превенция на детското асоциално поведение. Посредством спортните занятия децата се учат да овладяват гнева и агресията, да бъдат дисциплинирани, толерантни и честни, да вярват в себе си.

Предвид юбилейното 20-o издание, Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните подготвя много изненади за децата.

Програмата ще се реализира с финансовата подкрепа на МКБППМН при СО-район „Студентски“ и в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“.

Back To Top