skip to Main Content

Временно затваряне за профилиране на участък от ул. „Проф. Кирил Попов“

Уважаеми граждани,

Във връзка с изпълнението на Договор за поръчка за изграждане на инфраструктурен обект №СОА21-ДГ67-99, за новопроектирана второстепенна обслужваща улица, се налага временно затваряне за профилиране на ул. „Проф. Кирил Попов“, от О.Т.68. до края на УПИ Х, южна граница на кв. 19, м. „Малинова долина“, 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част, СО-район „Студентски“.

Участъкът ще е ограничен за преминаване на моторни превозни средства на между 13.02. и 21.02.2024 г., но няма да се затваря за преминаване на пешеходци.

С цел безпрепятственото и бързо извършване на предвидените дейности, молим да не паркирате моторни превозни средства в близост до гореупоменатия участък!

Предварително се извиняваме за причиненото временно неудобство!

Back To Top