skip to Main Content
5 детски площадки посрещат малчугани след текущ ремонт

5 детски площадки посрещат малчугани след текущ ремонт

В началото на месеца бяха заплатени всички извършени дейности по текущ ремонт на детски площадки към изпълнителя, възложени от СО-район „Студентски“, с което можем да обявим края на ремонтните дейности. Предстои тяхното сертифициране съгласно нормативната уредба.

5 детски площадки посрещат малчугани след текущ ремонт
5 детски площадки посрещат малчугани след текущ ремонт

Общо 5 детски площадки преминаха през текущ ремонт. Съгласно възложеното в обществената поръчка „Текущ ремонт на съществуващи детски площадки в СО – Район „Студентски“ по пет обособени позиции“ са разходени общо 104 116 лв. без ДДС за обекти:

№ 1 – „Текущ ремонт на съществуваща детска площадка при бл. 25, кв. 28, УПИ I, жк. „Малинова долина“, район „Студентски“.
№ 2 – „Текущ ремонт на съществуваща детска площадка зад бл. 89, между бл. 88 и бл. 91Б, кв. 41, УПИ I, жк. „Младост – 1“ (Мусагеница).
№ 3 – „Текущ ремонт на съществуваща детска площадка на ул. „Проф. Стоян Киркович“, зад бл. 35, кв. 5, ж.к. „Дървеница“.
№ 4 – „Текущ ремонт на съществуваща детска площадка между бл. 43, бл. 44 и бл. 45, кв. 4, УПИ II, „Дървеница“.
№ 5 – „Текущ ремонт на съществуваща детска площадка на ул. „Жеко Войвода“ и ул. „Канарче“, УПИ I – СГО, кв. 23.

5 детски площадки посрещат малчугани след текущ ремонт
5 детски площадки посрещат малчугани след текущ ремонт

Финансирането за ремонта е осигурено с решение на Столичен общински съвет и беше част от Капиталова програма към бюджета на Столична община за 2023 г.

В рамките на извършените работи са проведени множество дейности, сред които премахване и/или подмяна на стари детски съоръжения, премахване на амортизирана ударопоглъщаща настилка и доставка на нова, боядисване на огради, доставка и монтаж на нови детски съоръжения, извършени са строителни работи. Подменени са пейки, ремонтирани са перголи. Направени са множество дребни поправки по съществуващите елементи, за да се удължи техният живот и с намерение да се осигури безопасна среда за безгрижни детски игри.

5 детски площадки посрещат малчугани след текущ ремонт
5 детски площадки посрещат малчугани след текущ ремонт

На територията на СО-район „Студентски“ съществуват общо 53 детски площадки, които се поддържат от районната администрация. Повечето са в добро състояние и са в текуща поддръжка. Екипът на СО-район „Студентски“ извършва ежемесечни огледи и реагира своевременно чрез поправки или непланирани ремонти спрямо възможностите на бюджета. За няколкото площадки в незадоволително състояние ще се търсят средства за ремонт и обновяване от бюджета на Столична община.

Back To Top