skip to Main Content

9 излезли от употреба МПС бяха репатрирани тази седмица в СО-район „Студентски“

На 10 и 12 октомври т. г. са принудително репатрирани след завършена процедура 9 излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на СО-район „Студентски“, съобщиха от отдел „Одит и контрол“. Акцията е проведена съгласно разпоредбите в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община.

По този начин районната администрация продължава целенасочената си политика за справяне с проблема с изоставените автомобили. Припомняме, че за първите 6 месеца от 2022 г. на територията на СО-район „Студентски“ са премахнати общо 30 стари автомобила.

Екипът на СО-район „Студентски“ призовава гражданите да сигнализират за забелязани ИУМПС на общински терени и всякакви нередности на rajon@studentskiso.org.

Повече информация:

Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (раздел 5-и Управление на ИУМПС) 

Back To Top