skip to Main Content

РЪКОВОДСТВО

СЛУЖИТЕЛИ, ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

 

ОТДЕЛИ

Уважаеми граждани,

При подаване на сигнали, заявления, предложения и други документи по електронната поща на районната администрация, е необходимо същите да съдържат:

  • Информация с име и фамилия на подателя;
  • Кратък текст за проблема, който посочват, написан на кирилица;
  • Телефон за осъществяване на обратна връзка;
  • Адрес по местоживеене, ако е посочено желание за получаване на отговор на хартия по пощата.

При установяване на непълни и невярно подадени данни, документът няма да бъде регистриран в деловодството на район „Студентски”. При регистриране на документ, постъпил на електронната поща на район „Студентски“, подателят получава съобщение с входящия номер, с който е регистриран документът му.

Обръщаме Ви внимание, че сигнали, които съдържат нецензурни изрази и обидни квалификации и нарушават правилата на добрия тон и поведение в комуникацията, могат да бъдат регистрирани, но няма да получат отговор от администрацията.

Back To Top