skip to Main Content

инж. Атанас Горов

Заместник-кмет

agorov@studentski.bg
Приемно време: четвъртък
от 13.00 до 16.00 ч.

Десислава Костадинова

Секретар

dkostadinova@studentski.bg
Приемно време: четвъртък
от 13.00 до 16.00 ч.

арх. Диан Димов

Главен архитект

ddimov@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 09.00 до 12.00 ч.

инж. Арсо Хавальов

Главен инженер

ahavaliov@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Десислава Стойкова

Главен юрисконсулт

dstoykova@studentski.bg

инж. Светослав Трифонов

Началник отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“

strifonov@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Галина Атанасова

Началник отдел „Финансово-счетоводна и търговска дейност“

gatanasova@studentski.bg

Ани Тодорова

Началник отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“

atodorova@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Костадин Бойчин

Началник отдел „Одит и контрол“

kboychin@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч. 

инж. Теменужка Тодорова

Началник отдел УОСЖФ

ttodorova@studentski.bg

Анна Ангелова

Финансов контрольор

aangelova@studentski.bg

инж. Сергей Господинов

Главен експерт „Озеленяване“

sgospodinov@studentski.bg

Ваня Николова

Старши експерт „Комуникационен консултант“

vnikolova@studentski.bg

Back To Top