skip to Main Content

Анкетно проучване във връзка с идеен проект за нова транспортна схема и предложение за въврждане на зона за платено паркиране „Зелена зона“ в кв. „Мусагеница“

Анкетата ще се проведе в периода 17-31 октомври т. г. всеки делничен ден от 08:30 до 19:00 ч., както и в четирите почивни дни на периода от 10.00 до 16.00 ч., в сградата на районната администрация. СО-район „Студентски“ ще търси мнение от гражданите на квартала по следните 2 въпроса:

1.  Подкрепяте ли предложението за въвеждане на „Зелена зона“ за почасово платено паркиране в кв. „Мусагеница“?

2. Подкрепяте ли изграждането на многоетажни обществени паркинги на общински имоти в близост до метростанция „Г. М. Димитров“?

Резултатите от анкетата ще се считат за валидни, ако в нея вземат участие повече от 30% (около 2700 души) от всички адресно регистрирани. При по-ниска активност предложението за изменение на транспортната схема и въвеждане на „Зелена зона“ отпада. При мнозинство на гласовете „Не“ на въпрос 1. предложението за въвеждане на „Зелена зона“ също отпада и няма да се входира в Столичния общински съвет (СОС).

В анкетата може да участва всеки адресно регистриран жител на кв. „Мусагеница“, навършил 18 години към началната дата на провеждането ѝ. В настоящия момент пълнолетните жители с адресна регистрация в квартала са приблизително 9000 души.

Адресно регистрираните след началото на кампанията и желаещи да участват в анкетата следва да заявяват своето желание с удостоверение за адресна регистрация, издадено от район „Студентски“, докато чакат издаване на новите си документи за самоличност.

Допустимата грешка на анкетното проучване би била 1,58% при участие на 2700 души в анкетата. За да се приеме едно социално изследване за валидно, неговата грешка не бива да надвишава 2%.

Заповед за провеждане на анкетно проучване

РСТ22-РД09-246-2

Повече информация:

Кампания за информиран избор във връзка с предстояща анкета сред живущите в кв. „Мусагеница“ в периода 17-31 октомври 2022 г. – Район Студентски
Кампания за информиран избор: Добри аргументи и принципи за управление на паркирането

Започна анкетното проучване във връзка с проекта за нова транспортна схема на „Мусагеница“ и предложение за въвеждане на зона за платено почасово паркиране „Зелена зона“

argumenti_za_upravlenie-na-parkiraneto_compressed

Back To Top