skip to Main Content

Изменение на Работен устройствен план за кв. 20 , м. „Дървеница ”, район „Студентски“, по отношение на абсолютни коти терен, корниз и било за сгради в урегулиран поземлен имот УПИ VІ-477 и УПИ IX-477

Заповед №РСТ21-РА50-113/26.07.2021г. на Главен архитект на район „Студентски“-СО за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на на работен устройствен план (ИРУП) на УПИ VI-477 и УПИ IX-477, кв. 20, м. „Дървеница“, район „Студетски“-СО, гр. София ПРИЛОЖЕНИЯ:…

Прочетете повече

Провеждане на консултации при кмета на район „Студентски“ за съставите на подвижните COVID секции

Уведомление за провеждане на консултации при кмета на район „Студентски“ за съставите на СИК във връзка с провеждане на предсрочни избори за НС 2021 г.

Прочетете повече
Back To Top