skip to Main Content

Заповед за одобряване на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ на ПУП – изменение на план за регулация

На УПИ XVI5571-„за ЖС“ и УПИ XIII5571-“за ЖС”, находящи се в кв. 22, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, гр. София, при условията на чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ
Прочетете повече

Заповед на Главен архитект на район „Студентски“ за прекратяване на административно производство

По изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) в УПИ IX-1098, УПИ XIV-1098 и X-643,643Б,1099, кв. 10, м. “Витоша ВЕЦ Симеоново“
Прочетете повече
Back To Top