skip to Main Content

Затваряне за МПС участък на ул. „Софийско поле“ в кв. „Дървеница“

Във връзка с извършване на строително-монтажни работи на обект: Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІІІ-1184, кв. 5, м. „Дървеница“, гр. София, се налага затваряне за моторни превозни средства на улица „Софийско поле“ в…

Прочетете повече

Реконструкцията на ДГ №16 към 07.12.2020 г.

Към 07.12.2020 г. строително-монтажните работи на ДГ №16 "Приказен свят" са спрямо обявения линеен график. Завършени са всички работи, свързани с укрепване на носещата конструкция на реконструираната част; Изпълнени бетонните работи, свързани с изграждането на пристройките, като в момента се…

Прочетете повече
Back To Top