skip to Main Content

Временно стесняване на участък от пътното платно на ул. „Георги Русев“

Във връзка с изместване на ТП „Малинова долина №47“, Д№ 12-375, кабели 20 kV СрН и кабели 1 kV НН, засягащи се от ново застрояване в ПИ с ид. 68134.1608.1347, УПИ VІ-1347,  кв. 23, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та,…

Прочетете повече
Подготовка за събаряне на старата бетонова конструкция

Подготвя се разрушаването на старата бетонова конструкция до бл. 35 в жк. Студентски град

Започват подготвителните работи по премахване на старата бетонова конструкция, на чието място ще се построи новото общинско основно училище за 573 деца в жк. „Студентски град“, съобщи кметът Петко Горанов. Умоляват се шофьорите да не паркират в близост до строителната…

Прочетете повече

Временно затваряне на част от пътното платно на ул. „Проф. Крикор Азарян“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Уличен водопровод КЛ. 99, Ø160 ПЕВП по ул. „Акад. Райна Ангелова Георгиева“,  (О.Т504-О.Т.34-О.Т.33-О.Т.32) от съществуващ водопровод DN150 чугун , находящ се по улицата до О.Т.32, уличен водопровод гл. кл. 5, Ø200…

Прочетете повече

Tоваро-разтоварни, изкопни, укрепителни и бетонови работи на обект в кв. 50 в „Студентски град“ от 01.03. до 31.05.2024 г.

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Сграда със смесена функция, обществено обслужваща функция, магaзини, ресторант, офиси, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в УПИ ІV-1357, 4347, ПИ с идентификатор 68134.1601.6124,  кв. 50, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр.…

Прочетете повече

Ремонтно-възстановителни работи на две спирки на масовия градски транспорт

Във връзка с изпълнението на възлагане по Договор №СОА23-ДГ56-776/27.10.2023 г., свързан с ремонта и поддръжката на уличната мрежа в СО-район „Студентски“, ви уведомяваме, че ще се извършват ремонтно-възстановителни работи на две спирки на масовия градски транспорт, а именно: спирка №…

Прочетете повече
Петко Горанов, проверка в Малинова долина 17.02.2024 г.

Кметът Петко Горанов и главният инженер извършиха проверка на ул. „Георги Русев“ в кв. „Малинова долина“

Подизпълнител на ЕРМ-Запад предприе самоуправство по организация на движението на ул. „Георги Русев“ в кв. „Малинова долина“, СО-район „Студентски“. Във връзка с мероприятия по събаряне на стар трафопост, подизпълнителят предприема на своя отговорност действия по пренасочване на движението през обходен…

Прочетете повече

Временно затваряне за профилиране на участък от ул. „Проф. Кирил Попов“

Уважаеми граждани, Във връзка с изпълнението на Договор за поръчка за изграждане на инфраструктурен обект №СОА21-ДГ67-99, за новопроектирана второстепенна обслужваща улица, се налага временно затваряне за профилиране на ул. „Проф. Кирил Попов“, от О.Т.68. до края на УПИ Х, южна…

Прочетете повече
Back To Top