skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на 27 май на строежа между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“

На дата 27.05.2023 г. (събота) от 08.00 до 20.00 часа на обект: „Жилищни сгради с  подземни гаражи и обекти за обществено обслужване“ в УПИ ХVІІІ-2866,  кв. 23, м. „Студентски град“, (строежът между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян…

Прочетете повече

Ученици от 55 СУ и 8 СУ се включиха инициативата „Рисувам като Пикасо“

По повод деня на Европа - 9-и май, СО-район „Студентски“ реализира инициативата „Рисувам като Пикасо“, посветена на 50-годишнината от смъртта на големия творец. Пабло Пикасо е един от най-емблематичните артисти на съвременното изкуство. Неговите произведения са социално ангажирани, отправят послание…

Прочетете повече

Продължава подмяната на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи на територията на Столична община – 8626 бр. нови екологични уреди са монтирани до момента по проекта

На 17.05.2023 г. се проведе информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна…

Прочетете повече

Стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536,  кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи в южната част на кръстовището на ул. „Едуард Генов“ и ул. „Мирела Френи“ в периода 19 – 30 юни 2023 г.

Във връзка със строителството на „Сградно водопроводно отклонение (СВО) и сградно канализационно отклонение (СКО) за водоснабдяване и отводняване на многофамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ-2609, кв. 48, м. „Mалинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Проф. Христо Вакарелски“ на 24 май 2023 г.

На 24.05.2023 г. от 09.00 до 15.00 ч. поради полагане на нова асфалтова настилка ще бъде затворена за преминаване на моторни превозни средства ул. „Проф. Христо Вакарелски“ в участъка от кръстовището с ул. „Акад. Йордан Трифонов“  до кръстовището с ул.…

Прочетете повече

Проектни предложения за Програма „София – град на младите и активните“ се приемат до 1 юни 2023 г.

Програма „София – град на младите и активните“ е утвърдена с Решение № 290 по Протокол № 75 от 27.04.2023 година на Столичен общински съвет. Тя подкрепя изпълнение на проекти за осигуряване на пълноценно и активно участие на младите хора…

Прочетете повече

Кметът Петко Горанов награди учители и директори за приноса им в образованието

В навечерието на 24 май кметът на СО-район „Студентски“ Петко Горанов отличи с награди директори и учители от общинските детски градини и училища, които се намират на територията на района. Наградите се връчват за всеотдайна работа и усилия за развитието на…

Прочетете повече
Back To Top