skip to Main Content

Извършване на строителни дейности на 27.01. на обект на ул. „Едуард Генов“

На дата 27.01.2023 г. (петък) от 08.00 до 18.00 ч.  на обект: "Жилищна сграда с подземни гаражи и паркоместа" в УПИ IV-3985, кв. 18, ул. „Едуард Генов“, СО-район „Студентски“, гр. София ще се извърши непрекъсваем строителен процес – изливане на…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по ул. „Проф. Кирил Попов“ за периода от 30.01.2023 г. до 30.03.2023 г.

Във връзка със строителството на: „Топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда“ на адрес: ул. „Проф. Кирил Попов“ №23, УПИ І-1370, 1369, кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 30.01.2023 г. до 30.03.2023…

Прочетете повече

ВАЖНО за родители, чиито деца не са приети в детска ясла или яслени групи в детска градина

Уважаеми родители, Уведомяваме ви, че с чл. 5 на Постановление №7/19.01.2023 г.  на Министерски съвет продължават да се прилагат условията и редът на Постановление № 231 от 1 август 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече

Етажна собственост: Проблеми с осигуряване на достъп за ремонт и проверка?

Нерядко в етажната собственост се появяват различни проблеми – течове, запушвания на вентилация, проблеми с общи инсталации и др. Всички тези случаи изискват обследване от специалисти. Собствениците са задължени да осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от…

Прочетете повече

Софийска вода спира частично водата в „Студентски град“ на 24 януари за тестове

Софийска вода АД информира за планирано частично спиране на водоподаването на 24 януари т. г. в жк. „Студентски град“. Зоната на спиране обхваща района между ул. „Д-р Йордан Йосифов“ – ул. „Джон Ленън“ – ул. „Осми декември“ – ул. „Акад.…

Прочетете повече
Back To Top